143.cc

巴中市主要农产品及农用生产资料价格监测表(3月第1周)

来源:市场科    阅读:110    更新时间:2019-04-12
巴中市主要农产品及农用生产资料价格监测表
(3月第1周)
数据来源:各区县监测点                                                                                                          时间:2019-04-12
品种 规格
等级
计量单位 前周市场均价(元) 本周价格(元) 环比
增减(%)
全市均价(元) 巴州区 恩阳区 南江县 通江县 平昌县
大米 中等 公斤 5.44  5.40  4.38  5.20  7.00  5.80  4.60  -0.81 
菜籽油 桶装 公斤 17.36  17.36  18.00  17.80  18.00  17.00  16.00  0.00 
本地土鸡蛋 公斤 19.85  19.45  11.98  20.00  30.00  16.00  19.26  -2.03 
本地土鸡 公斤 48.12  47.72  50.00  52.00  40.00  48.00  48.58  -0.84 
平昌镇龙瓦灰鸡蛋 白皮 公斤 30.00  30.00  _ _ _ 30.00  0.00 
平昌镇龙瓦灰鸡 白条肉 公斤 60.00  60.00  _ _ _ 60.00  0.00 
生猪(毛猪) 90公斤 公斤 14.51  14.18  12.40  14.20  12.00  17.50  14.78  -2.30 
仔猪 15公斤 公斤 28.47  27.45  34.00  22.00  26.00  20.00  35.27  -3.57 
猪肉 五花肉 公斤 25.46  24.49  25.00  24.00  24.00  26.00  23.46  -3.80 
草鱼 中等 公斤 18.75  18.35  15.98  18.00  20.00  18.00  19.76  -2.14 
莲藕 公斤 7.39  7.99  9.96  7.00  8.00  10.00  5.00  8.12 
芹菜 公斤 7.59  7.59  11.96  4.00  7.00  8.00  7.00  0.00 
碳酸氢铵 公斤 1.02  1.04  1.00  1.00  1.00  1.10  1.10  1.96 
国产尿素 公斤 2.58 2.52  3.00  2.40  2.50  2.20  2.50  -2.33 
地膜 公斤 14.40  15.10  14.00  15.00  15.00  17.50  14.00  4.86 
南江县监测
南江黄羊
带骨肉120元/公斤;种公羊1岁40公斤,5000元/只;种母羊8月龄30公斤,2500元/只。
    注:主要农产品指本地生产的粮经作物及畜禽产品,价格为各地零售均价。
    各区县联系电话:巴州区:5224076 恩阳区:3369598 南江县:8222517  通江县:7213353
平昌县:6280998

回到顶部

站点地图